Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại
cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

PYN – 03 – 2014

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 669/BCKT-XNKSHHMN, ngày 07/7/2014 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu KCT-BT_1407 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/2000 ký hiệu RQ_KCT-BT_1407 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 7 năm 2014;

Căn cứ văn bản số 42/BKG-CV, ngày 07/7/2014 của Công ty CP Đầu tư BKG về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên được giới hạn bởi đường tròn bán kính 500m, tọa độ tâm là điểm O có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

O

1257’36.0” N

109027’36.0” E

12057’32.27” N

109027’42.47” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” đạt 58,3m trở lên.

2. Trong phạm vi rà quét khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên không có chướng ngại vật nguy hiểm./


Những thông báo khác

Đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu

Độ sâu sau nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” báo hiệu thi công, nạo vét khu nước trước bến Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa