Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu

tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

­­

BĐH – 03 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Bình Định.

Căn cứ Văn bản số 19/2014/CV-KH ngày 20/8/2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kiến Hoàng về việc thông báo hàng hải khu neo đậu chuyển tải tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải tại cửa Đề Gi được giới hạn bởi vòng tròn đường kính 750 mét, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

T1

109o13’50.4” E

14o07’14.8” N

109o13’56.9” E

14o07’11.1” N

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,1 mét.

2. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi được giới hạn bởi vòng tròn đường kính 750 mét, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

T2

109o13’50.8” E

14o06’16.2” N

109o13’57.3” E

14o06’12.5” N

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,2 mét.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về chướng ngại vật mới phát hiện: Tàu Thành Đạt 01 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo 10.000 DWT của Công ty TNHH Xi Măng Cần Thơ – Hậu Giang.