Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

KHA – 06 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1652/BC-XNKSHHMN, ngày 11/12/2018 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ ĐTHTNT_1812_01 đến ĐTHTNT_1812_04, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2018, và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát 02 khu đón trả hoa tiêu tại Nha Trang gồm phía Bắc và phía Nam, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu phía Bắc:
  2. Khu đón trả Hoa tiêu phía Bắc được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 12014’30,0”N 109013’42,0”E 12014’26,3”N 109013’48,5”E

- Tại phía Nam Đông Nam  của vùng đón trả hoa tiêu tồn tại núi Hòn Tre lấn vào khu đón trả Hoa tiêu tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu xa nhất khoảng 840m, rộng khoảng 1600m, trong phạm vi khảo sát từ đường bờ núi Hòn Tre về phía tâm đón trả Hoa tiêu khoảng 400m độ sâu nhỏ nhất 0,4m nằm gần núi Hòn Tre.

- Tồn tại núi Hòn Đá Đen chiều dài 100m, rộng khoảng 50m cách tâm vùng đón trả hoa tiêu về phía Nam Đông Nam khoảng 600m, độ sâu tính từ mép ngoài núi Hòn Đá Đen ra phía ngoài khoảng 90m độ sâu nhỏ nhất đạt 2,7m.

- Ngoài ra độ sâu trong phạm vi khu đón trả Hoa tiêu khu vực phía Bắc đạt 10,1m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát mở rộng khu đón trả Hoa tiêu hình chữ nhật (kích thước 3000m x 2000m), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 12014’24,5”N 109012’40,0”E 12014’20,7”N 109012’46,4”E
B2 12015’29,5”N 109012’40,3”E 12015’25,8”N 109012’46,7”E
B3 12015’29,1”N 109014’19,5”E 12015’25,4”N 109014’26,0”E
B4 12014’24,0”N 109014’19,2”E 12014’20,3”N 109014’25,7”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,5m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu Phía Nam:
  2. Khu đón trả Hoa tiêu phía Nam được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
 Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 12010’12,0”N 109015’30,0”E 12010’08,3”N 109015’36,0”E

- Tại phía Tây Bắc của vùng đón trả hoa tiêu tồn tại núi Hòn Tằm lấn vào khu đón trả Hoa tiêu tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu xa nhất khoảng 930m,rộng khoảng 750m, trong phạm vi khảo sát từ đường bờ núi Hòn Tằm về phía tâm đón trả Hoa tiêu khoảng 130m độ sâu nhỏ nhất 3,1m nằm gần núi Hòn Tằm.

- Tại phía Đông Bắc của vùng đón trả hoa tiêu tồn tại núi Hòn Một lấn vào khu đón trả Hoa tiêu tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu xa nhất khoảng 550m,rộng khoảng 970m, trong phạm vi khảo sát từ đường bờ núi Hòn Một về phía tâm đón trả Hoa tiêu khoảng 100m độ sâu nhỏ nhất 5,2m nằm gần núi Hòn Một.

- Trong phạm vi khảo sát khu vực Đá Sư Tử cách tâm vùng đón trả hoa tiêu về phía Đông Bắc khoảng 1100m, chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 50m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,0m.

- Ngoài ra độ sâu trong phạm vi khu đón trả Hoa tiêu khu vực phía Nam đạt 10,5m trở lên.

  1. Trong phạm vi vi khảo sát mở rộng khu đón trả Hoa tiêu, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý tâm cách tâm khu đón trả Hoa tiêu hiện hữu 1,3km về phía Nam Đông Nam và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 12009’34,0”N 109015’46,9”E 12009’30,3”N 109015’53,4”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,6m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017