Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

PYN – 01 – 2014

Vùng biển: tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật và bình đồ đo sâu ký hiệu CAVR-1405 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vũng Rô đuợc giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

  Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

A1

109024’17”3E

12052’06”5N

109024’23”8E

12052’02”8N

A2

109024’21”7E

12052’07”9N

109024’28”2E

12052’04”2N

A3

109024’23”2E

12052’03”3N

109024’29”7E

12051’59”6N

A4

109024’18”9E

12052’01”9N

109024’25”3E

12051’58”1N

Độ sâu bằng mét tính từ mặt chuẩn số “0 Hải đồ” đạt từ 5.5m trở lên


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “D1”, “D2” phục vụ thi công cải tạo kè trạm Mũi Đèn Đỏ, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý.

Về việc hoàn thành trục vớt tàu Hà Trung 98 và Hoa Mai 68 tại khu vực biển Quy Nhơn

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu