Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

KGG – 02 – 2015

– Vùng biển:     Tỉnh Kiên Giang.

– Tên luồng:     Luồng Hà Tiên.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 265/BC-XNKSHHMN, ngày 16/3/2015 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ HT_1503_01 đến HT_1503_11 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 3 năm 2015.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Hà Tiên có chiều dài 11.6km, chiều rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt từ 1.7m trở lên

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Hà Tiên đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard