Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16”

TVH – 02 – 2015

Vùng biển:    tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 100/BC-XNKSHHMN, ngày 30/01/2015, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1501_01 (L1) đến ĐCĐA_1501_11(L1), tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn cạn ngoài cửa từ phao “0” đến phao “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 15,9km, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ phao “0” đến hạ lưu phao số “13” – 387m, chiều dài khoảng 12,4km:

– Tồn tại các điểm cạn tại các vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu

Hệ VN2000

Hệ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

2,3

09°28’01”8 N

106°29’08”1 E

09°27’58”1 N

106°29’14”5 E

2,1

09°27’59”0 N

106°28’58”3 E

09°27’55”4 N

106°29’04”7 E

2,3

09°27’58”3 N

106°28’56”8 E

09°27’54”6 N

106°29’03”2 E

2,3

09°27’28”6 N

106°27’54”0 E

09°27’25”0 N

106°28’00”4 E

- Tồn tại dải cạn nằm bên phải luồng từ thượng lưu phao “6A” + 677m đến hạ lưu phao số “8” – 334m, chiều dài khoảng 1,1km, lấn luồng xa nhất 94m, độ sâu nhỏ nhất 2,0m nằm rải rác sát biên luồng.

– Ngoài những điểm cạn và dải cạn ở trên độ sâu đạt từ 2,4m trở lên.

2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “13” – 387m đến phao số “16”, chiều dài khoảng 3,5km:

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng nhà máy đóng bao trạm phân phối xi măng Xuân Thành và cảng chuyên dùng

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước thủy diện và vũng quay tàu vào cảng Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

Độ sâu luồng Đồng Nai