Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

KGG – 16 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang.

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Hà Tiên.

Căn cứ các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ HT_1412_01 đến HT_1412_04 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 12 năm 2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Hà Tiên có chiều dài 11,6km, chiều rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “1”+1200m đến hạ lưu phao số “4”-100m, chiều dài khoảng 600m, lấn luồng xa nhất 12m, độ sâu nhỏ nhất 1,8m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

1,8m

104o28’23.1” E

10o22’05.9” N

104o28’29.6 ” E

10o22’02.2” N

- Ngoài dải cạn và điểm cạn như trên, độ sâu trục luồng đạt từ 2,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Hà Tiên đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý điểm cạn, dải cạn nêu trên.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Phạm vi độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT thuộc PVOIL Miền Đông

Độ sâu sau nạo vét công trình duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả