Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

KHA – 10 – 2014

– Vùng biển:  Tỉnh Khánh Hòa.
– Tên luồng:  Luồng Nha Trang.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 596/BCKT-XNKSHHMN, ngày 18/6/2014 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu từ NT_1405_01 đến NT_1405_03 và bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu CNT_1405 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6 năm 2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Nha Trang có tổng chiều dài 11.0km, chiều rộng đáy luồng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

– Luồng Bắc Nha Trang (từ phao số “0” đến phao số “2”) chiều dài 4.1km: độ sâu đạt 10.2m.

– Luồng Nam Nha Trang (từ phao số “0” đến phao số “4”) chiều dài 6.9km: độ sâu đạt 10.7m.

2. Trong phạm vi vùng nước trước cảng Nha Trang được giới hạn hai đầu từ phao số “3” luồng Bắc Nha Trang đến phao số “4” luồng Nam Nha Trang, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6.3m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng Nha Trang đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới 04 đăng tiêu báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai