Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – 02 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre.

- Tên luồng:  Sông Tiền.

Căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu CT-ST_1409_01 đến CT-ST_1409_20 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 9 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Sông Tiền từ phao “0” đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho +500m có chiều dài 74,0km được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao số “25” và “26”), bề rộng 80m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 1,8m.

2. Đoạn luồng từ cống Vàm Kinh đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho +500m, bề rộng 150m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 2,6m.

3. Chướng ngại vật trên luồng:

- Đáy cá nằm bên trái tuyến luồng tại hạ lưu phao “51”-280m, lấn luồng 70m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ:

 Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

106o27’58.0” E

10o18’20.1” N

106o28’04.4” E

10o18’16.5” N

- Các bến đò ngang nằm rải rác trên tuyến luồng tại: Hạ lưu phao “26”-450m; hạ lưu phao “30”-500m; thượng lưu phao “35”+150m; hạ lưu phao “36”-400m; hạ lưu phao “39”-90m; hạ lưu phao “44”-700m; khu vực phao “45”; hạ lưu phao “40”-900m; hạ lưu phao “44”-100m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Sông Tiền đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và có biện pháp hành hải hợp lý khi qua đoạn có đáy cá, các bến đò ngang nêu trên.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn năm 2013

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang

Độ sâu vùng nước trước cảng xi măng Chinfon cho sà lan 350DWT