Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp

TGG – 01 – 2014

- Vùng biển:  Tỉnh Đồng Tháp.

- Tên luồng:  Cửa Tiểu – Sông Tiền, đoạn luồng Sa Đéc – Đồng Tháp.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 895/BCKT-XNKSHHMN, ngày 19/9/2014 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu SADEC_1409 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 9 năm 2014,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng Sa Đéc – Đồng Tháp tính từ tim tuyến khảo sát ra mỗi bên 0,3km với chiều dài khảo sát 1,0km là đường nối các điểm sau:

Điểm

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Điểm đầu

105o45’33.5” E

10o19’23.6” N

105o45’40.0” E

10o19’20.0” N

Điểm cuối

105o45’14.0” E

10o19’50.7” N

105o45’20.4” E

10o19’47.1” N

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 6,5 mét.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Cửa Tiểu – Sông Tiền, đoạn Sa Đéc – Đồng Tháp đi đúng trục luồng thông báo ở trên.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc tạm ngừng hoạt động: phao “BC” báo hiệu khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa, tỉnh Phú Yên bị sự cố

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý

Triển khai dự án thay thế SSIV tuyến RĐ-BH tại BH