Thứ hai, 25/01/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

­­

KHA – 08 – 2018

- Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Ba Ngòi

Căn cứ Văn bản số 351/TCKH-CCR ngày 03/7/2018 của Công ty Cổ phần cảng Cam Ranh về việc công bố độ sâu luồng hàng hải Ba Ngòi;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 52/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/3/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát đáy luồng hàng hải tính từ tim luồng ra mỗi bên 50m đoạn từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m (điểm tim từ T2 đến T3), chiều dài khoảng 2,4km, độ sâu bằng mét tình từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 9,2m trở lên.
  • Các độ sâu còn lại trên tuyến luồng theo thông báo hàng hải số 52/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/3/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15 ngoài khơi vùng biển Cà Mau

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý