Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

­­

KHA – 08 – 2018

- Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

- Tên luồng:  Luồng hàng hải Ba Ngòi

Căn cứ Văn bản số 351/TCKH-CCR ngày 03/7/2018 của Công ty Cổ phần cảng Cam Ranh về việc công bố độ sâu luồng hàng hải Ba Ngòi;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 52/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/3/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát đáy luồng hàng hải tính từ tim luồng ra mỗi bên 50m đoạn từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m (điểm tim từ T2 đến T3), chiều dài khoảng 2,4km, độ sâu bằng mét tình từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 9,2m trở lên.
  • Các độ sâu còn lại trên tuyến luồng theo thông báo hàng hải số 52/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/3/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật Luồng tàu ra vào và Khu nước trước bến 3.000DWT Cảng tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

Về hoạt động Khảo sát biển tại Lô Dầu khí 144&145, bồn trũng Phú Khánh, thềm lục địa Việt Nam

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “T2”, “T3” khống chế khu vực thi công công trình cảng hàng hóa Quốc tế Thị Vải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

Về thông số kỹ thuật đoạn luồng khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải phục vụ dẫn tàu có trọng tải 160.000DWT vào cảng CMIT