Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực

cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

KGG – 06 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Văn bản số 215/2015/CV ngày 02/11/2015 của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng TM Đức Long về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số DLA14051402.TC1.H0.DH.Rev1, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu DLA14051402.TC1.H0.V0.DH.01.Rev 1, tỷ lệ 1/10.000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc và hoàn thành tháng 5 năm 2014 và Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1051/BC-XNKSHHMN ngày 29/10/2015 kèm theo sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RAHD_1510 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K1 10000’01,9” N 104000’53,5” E 09059’58,3” N 104001’00,0” E
K2 10000’15,1” N 104001’16,2” E 10000’11,5” N 104001’22,7” E
K3 09059’52,7” N 104001’29,5” E 09059’49,1” N 104001’36,0” E
K4 09059’39,5” N 104001’06,9” E 09059’35,9” N 104001’13,4” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 19,9m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Độ sâu vùng nước trước bến 20.000DWT trên sông Soài Rạp

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang