Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn.

BĐH – 04 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 842A/BC-XNKSHHMN, ngày 3/9/2015 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 ký hiệu từ QN_1508_01 đến QN_1508_06 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 9 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 11,0m trở lên:

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “62” thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10”, “14”, “15”, “19”, “21”, “T1”, “T2” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc