Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 09 – 201

Vùng biển:    tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 264/BC-XNKSHHMN, ngày 16/3/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_1503_01 đến SDI_1503_12 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 3/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải vào đến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5km, chiều rộng luồng 100,0m.

- Tồn tại các điểm cạn tại các vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

H VN2000

H WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

6,9

10°23’53”7 N

107°03’39”1 E

10°23’50”1 N

107°03’45”6 E

6,9

10°23’52”4 N

107°03’48”9 E

10°23’48”8 N

107°03’55”4 E

6,8

10°23’53”0 N

107°03’52”3 E

10°23’49”3 N

107°03’58”8 E

6,8

10°23’50”9 N

107°04’21”9 E

10°23’47”2 N

107°03’28”3 E

6,9

10°23’38”0 N

107°05’05”6 E

10°23’34”3 N

107°05’12”1 E

- Tồn tại dải cạn nằm bên phải luồng từ hạ lưu phao số “3” – 63m đến thượng lưu phao số “3” + 945m, chiều dài khoảng 1,0km, lấn luồng xa nhất 15m, độ sâu nhỏ nhất 6,7m nằm rải rác sát biên luồng.

- Tồn tại dải cạn nằm bên trái luồng từ phao “6” đến hạ lưu phao “6” +180m, chiều dài khoảng 180m, lấn luồng xa nhất 6m, độ sâu nhỏ nhất 6,4m nằm rải rác sát biên luồng.

- Ngoài những điểm cạn và dải cạn ở trên độ sâu đạt từ 7,0m trở lên.

2. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200m có chiều dài khoảng 2,0km, chiều rộng luồng 80m, độ sâu đạt từ 5,8m trở lên.

3. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1km, chiều rộng luồng 80m.

- Tồn tại điểm cạn có độ sâu tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

H VN2000

H WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4,2

10°25’11”4 N

107°08’32”2 E

10°25’07”7 N

107°08’38”6 E

– Ngoài điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 4,7m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sông Dinh đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107, tại mỏ dầu khí Chim Sáo

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp, khu vực phao báo hiệu hàng hải số “5”, “6”

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ