Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết

KHA – TG – 09 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên báo hiệu: Đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát định vị số 902/BC-XNKSHHMN của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo lại tọa độ của các đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết như sau:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Trường Sa Lớn 08038’50,9” N 111055’02,5” E 08038’47,1” N 111055’08,8” E
Sinh Tồn 09053’11,6” N 114019’35,2” E 09053’07,8” N 114019’41,5” E
Sơn Ca 10022’30,3” N 114028’46,9” E 10022’26,5” N 114028’53,2” E
Nam Yết 10010’48,7” N 114021’41,0” E 10010’44,9” N 114021’47,3” E

- Các đặc tính khác của đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến thiết bị, dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải, đoạn thượng lưu từ Vàm Bà Riêu Lớn đến sông Quán Chim theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm