Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Triển khai dự án sửa chữa khuyết tật đường ống 16” Long Hải – Bạch Hổ, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực  chuyên dùng: triển khai dự án sửa chữa khuyết tật đường ống 16” Long Hải – Bạch Hổ, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU – 65 – 2014

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 1725/KĐN-ATMT, ngày 02/12/2014 của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc thông báo tình hình triển khai dự án sửa chữa khuyết tật đường ống 16” Long Hải – Bạch Hổ,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đang triển khai sửa chữa điểm khuyết tật trên đường ống khí 16” tuyến Long Hải – Bạch Hổ, chi tiết như sau:

1. Vị trí sửa chữa có tọa độ như sau:

Tên

Hệ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Điểm khuyết tật

09049’01”9N

107054’19”3E

 (Hệ tọa độ WGS – 84 do Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) cung cấp)

2. Thời gian sửa chữa kéo dài đến tháng 04 năm 2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải hoạt động trên vùng biển Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN).


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu PETEC Cái Mép

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”, “A4” phục vụ thi công công trình cải tạo nâng cấp đường dây 220 KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang