Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: dải đá ngầm trên vùng biển Kiên Giang.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: dải đá ngầm trên vùng biển Kiên Giang.

KGG – 03 – 2021

Vùng biển: Kiên Giang.

Căn cứ Văn bản số 5262/TM-HHBĐ ngày 23/4/2021 của Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân về việc phát hiện chướng ngại vật hàng hải mới tại vùng biển Kiên Giang và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là dải đá ngầm có các đặc điểm sau:

- Vị trí: nằm ở phía Đông hòn Thầy Bói, phía Tây mũi Gành Dầu, đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, tại vị trí có tọa độ địa lý như sau:

Tên vị trí Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tọa độ trung tâm gần đúng của dải đá ngầm 10021’31,4”N 103049’05,0”E

 (Tọa độ trên Hệ WGS-84, do Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân cung cấp)

- Phạm vi của dải đá ngầm: kéo dài theo hướng Đông – Tây, có chiều rộng 03 liên, chiều dài 6,2 liên, độ sâu từ 1,8 m đến 4,5 m (mực nước “số 0 hải đồ”).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên vùng biển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lưu ý vị trí chướng ngại vật mới phát hiện có tọa độ thông báo như trên, giữ khoảng cách an toàn.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu luồng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam