Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về đặc tính kỹ thuật đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về đặc tính kỹ thuật đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

KGG – 15 – 2014

Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ vào văn bản số 468/CTBĐATHHTNB-KT, ngày 9/12/9/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc Đề nghị ra thông báo hàng hải hoạt động của 02 đăng tiêu báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với các đặc tính kỹ thuật như sau:

- Tọa độ địa lý:

Đăng tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Đầu đê Phía Nam

10013’10.0” N

103057’08.5” E

10013’06.4” N

103057’15.0” E

Đầu đê Phía Bắc

10013’14.3” N

103057’07.6” E

10013’10.7” N

103057’14.1” E

1) Đăng tiêu đầu đề phía Nam:

- Báo hiệu chướng ngại vật đầu đê phía Nam, định hướng tàu thuyền vào sông  Dương Đông, giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình bên trái của báo hiệu.

Đặc tính nhận biết:

- Vị trí xây dựng: Tại đầu đê phía Nam, báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Hình dáng: Hình tháp.

- Kính thước: chiều cao 7,5m, chiều rộng 2,2m.

- Màu sắc: Màu Xanh lục.

- Tầm hiệu lực ban ngày: 4 hải lý.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s, tầm hiệu lực 10 hải lý.

2) Đăng tiêu đầu đề phía Bắc:

- Báo hiệu chướng ngại vật đầu đê phía Bắc, định hướng tàu thuyền vào sông Dương Đông, giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình bên phải của báo hiệu.

Đặc tính nhận biết:

- Vị trí xây dựng: Tại đầu đê phía Bắc, báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Hình dáng: Hình tháp.

- Kính thước: chiều cao 7,5m, chiều rộng 2,2m.

- Màu sắc: Màu đỏ.

- Tầm hiệu lực ban ngày: 4 hải lý.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s, tầm hiệu lực 10 hải lý.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát

Về việc độ sâu khu nước trước cầu tàu V3&V4 – cảng VICT trên sông Sài Gòn

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu Minh Dương 8888 bị chìm trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa