Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về đặc tính kỹ thuật đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về đặc tính kỹ thuật đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

KGG – 15 – 2014

Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ vào văn bản số 468/CTBĐATHHTNB-KT, ngày 9/12/9/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc Đề nghị ra thông báo hàng hải hoạt động của 02 đăng tiêu báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với các đặc tính kỹ thuật như sau:

- Tọa độ địa lý:

Đăng tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Đầu đê Phía Nam

10013’10.0” N

103057’08.5” E

10013’06.4” N

103057’15.0” E

Đầu đê Phía Bắc

10013’14.3” N

103057’07.6” E

10013’10.7” N

103057’14.1” E

1) Đăng tiêu đầu đề phía Nam:

- Báo hiệu chướng ngại vật đầu đê phía Nam, định hướng tàu thuyền vào sông  Dương Đông, giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình bên trái của báo hiệu.

Đặc tính nhận biết:

- Vị trí xây dựng: Tại đầu đê phía Nam, báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Hình dáng: Hình tháp.

- Kính thước: chiều cao 7,5m, chiều rộng 2,2m.

- Màu sắc: Màu Xanh lục.

- Tầm hiệu lực ban ngày: 4 hải lý.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s, tầm hiệu lực 10 hải lý.

2) Đăng tiêu đầu đề phía Bắc:

- Báo hiệu chướng ngại vật đầu đê phía Bắc, định hướng tàu thuyền vào sông Dương Đông, giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình bên phải của báo hiệu.

Đặc tính nhận biết:

- Vị trí xây dựng: Tại đầu đê phía Bắc, báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Hình dáng: Hình tháp.

- Kính thước: chiều cao 7,5m, chiều rộng 2,2m.

- Màu sắc: Màu đỏ.

- Tầm hiệu lực ban ngày: 4 hải lý.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s, tầm hiệu lực 10 hải lý.


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc hoàn thành lai dắt tàu Trung Nguyên 05 ra khỏi vị trí mắc cạn trên luồng Định An – Cần Thơ