Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh

TVH – 27 – 2016

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 365A/ITC-ĐT ngày 12/9/2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC-CORP) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 7.26.1/BCKS-QMC-2016, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BV01 đến BV06, tỷ lệ 1/2.000 và bình đồ rà quét ký hiệu QMC-RQDH do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 7 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 09030’37,7” N 106037’08,6” E 09030’34,0” N 106037’15,0” E
N2 09028’58,7” N 106035’49,6” E 09028’55,0” N 106035’56,0” E
N3 09028’20,7” N 106036’37,6” E 09028’17,0” N 106036’44,0” E
N4 09030’01,7” N 106037’55,6” E 09029’58,0” N 106038’02,0” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 15,8m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khảo sát rà quét Container bị thất lạc do tàu Alica bị sự cố tại khu vực cảng Tân Cảng Hiệp Phước trên luồng hàng hải Soài Rạp