Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa

và Đóng Tàu Sài Gòn

HCM – 10 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Đề nghị số 04/2017/CV ngày 24/02/2017 của Công ty TNHH Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu định kỳ khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn; Báo cáo khảo sát số 2.07.1/BCKS-TTNV-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SHIPYARD 01-2017 tỷ lệ 1/500 của do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°45’24,9” N 106°46’57,2” E 10°45’21,2” N 106°47’03,7” E
A2 10°45’28,2” N 106°47’02,9” E 10°45’24,5” N 106°47’09,3” E
A3 10°45’24,7” N 106°47’05,0” E 10°45’21,0” N 106°47’11,4” E
A4 10°45’20,5” N 106°46’57,9” E 10°45’16,9” N 106°47’04,3” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6,3m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Vietsovpetro – 02”

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hà Tiên

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu luồng Quy Nhơn