Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa

và Đóng Tàu Sài Gòn

HCM – 10 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Đề nghị số 04/2017/CV ngày 24/02/2017 của Công ty TNHH Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu định kỳ khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn; Báo cáo khảo sát số 2.07.1/BCKS-TTNV-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SHIPYARD 01-2017 tỷ lệ 1/500 của do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°45’24,9” N 106°46’57,2” E 10°45’21,2” N 106°47’03,7” E
A2 10°45’28,2” N 106°47’02,9” E 10°45’24,5” N 106°47’09,3” E
A3 10°45’24,7” N 106°47’05,0” E 10°45’21,0” N 106°47’11,4” E
A4 10°45’20,5” N 106°46’57,9” E 10°45’16,9” N 106°47’04,3” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6,3m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Về khu vực thi công công trình: Kéo giàn khoan Ocean Quest

Về việc thi công cầu Bình Khánh trên sông Soài Rạp thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.