Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa

và Đóng Tàu Sài Gòn

HCM – 10 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Đề nghị số 04/2017/CV ngày 24/02/2017 của Công ty TNHH Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu định kỳ khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn; Báo cáo khảo sát số 2.07.1/BCKS-TTNV-QMC-2017, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SHIPYARD 01-2017 tỷ lệ 1/500 của do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°45’24,9” N 106°46’57,2” E 10°45’21,2” N 106°47’03,7” E
A2 10°45’28,2” N 106°47’02,9” E 10°45’24,5” N 106°47’09,3” E
A3 10°45’24,7” N 106°47’05,0” E 10°45’21,0” N 106°47’11,4” E
A4 10°45’20,5” N 106°46’57,9” E 10°45’16,9” N 106°47’04,3” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6,3m trở lên.


Những thông báo khác

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh (Trạm Nghiền Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa)

Về việc các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, An Phú 168, Hoa Mai 68, Jupiter và Fei Yua 9 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn