Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

KHA – 02 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ đơn đề nghị số 11b/CV-CT ngày 25/01/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Thuơng mại dịch vụ sản xuất Hồng Mộc đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 87/BC-XNKSHHMN, ngày 21/01/2017 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1.000, ký hiệu HM_1701_05, bình đồ rà quét chuớng ngại vật tỷ lệ 1/5.000 ký hiệu RA.HM_1701 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 1105305,2” N 10900749,9” E 1105301,5” N 10900756,3” E
KN2 1105306,7” N 10900750,5” E 1105303,0” N 10900756,9” E
KN3 1105303,8” N 10900758,2” E 1105300,1” N 10900804,6” E
KN4 1105302,3” N 10900757,6” E 1105258,6” N 10900804,0” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,4m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kè

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước khu nước trước cảng Bình Dương

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1” thuộc công trình Xây dựng nhà máy Number One Hậu Giang

Về việc tàu Tan Cang 4600 bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu