Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

HCM – 26 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 26/2018/CV-ĐTDA/CLA ngày 22/6/2018 của Công ty cổ phần cảng Long An về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – cảng Long An; báo cáo kết quả khảo sát địa  hình  số 822/BC-XNKSHHMN ngày 22/6/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LA_1806, tỷ lệ 1/1.000 và và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_LA_1806 tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – cảng Long An, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10032’11,3” N 106044’20,5” E 10032’07,6” N 106044’26,9” E
A2 10032’19,9” N 106044’18,8” E 10032’16,2” N 106044’25,2” E
A3 10032’21,9” N 106044’21,1” E 10032’18,2” N 106044’27,5” E
A4 10032’10,3” N 106044’23,3” E 10032’06,6” N 106044’29,8” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,3m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” báo hiệu thi công, nạo vét khu nước trước bến Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Về độ sâu khu nước cầu cảng xăng dầu Petec Cái Mép trên sông Thị Vải