Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

HCM – 36 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ đơn đề nghị số 02/SHP ngày 30/7/2018 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến sà lan,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 2 phân đoạn 3,4,5, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10036’52,3”N 106046’03,5”E 10036’48,6”N 106046’09,9”E
B1 10036’55,5”N 106046’05,3”E 10036’51,8”N 106046’11,8”E
C 10036’46,9”N 106046’07,7”E 10036’43,2”N 106046’14,2”E
D 10036’43,7”N 106046’05,9”E 10036’39,9”N 106046’12,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10036’35,8”N 106046’08,1”E 10036’32,2”N 106046’14,6”E
B 10036’34,0”N 106046’07,7”E 10036’30,3”N 106046’14,2”E
C 10036’46,9”N 106046’07,7”E 10036’43,2”N 106046’14,2”E
D 10036’43,7”N 106046’05,9”E 10036’39,9”N 106046’12,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Sà lan, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10036’35,8”N 106046’08,1”E 10036’32,1”N 106046’14,6”E
E 10036’36,6”N 106046’07,9”E 10036’32,9”N 106046’14,4”E
F 10036’36,1”N 106046’05,9”E 10036’32,4”N 106046’12,5”E
J 10036’35,3”N 106046’06,2”E 10036’31,6”N 106046’12,7”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,5m.

Số liệu độ sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu BV01; BV02, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.


Những thông báo khác

Về việc sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 80.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu Hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa tỉnh Phú Yên