Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 165/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 46 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 31/CV-DOLPHIN ngày 11/8/2019 của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc thông báo hoạt động khảo sát của tàu DN58,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) sẽ tiến hành khảo sát đáy biển, đo sâu khu vực nạo vét để xây dựng cầu cảng của nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn bằng tàu khảo sát DN58, chi tiết như sau:

  1. Khu vực hoạt động: Khu vực tàu DN58 sẽ tiến hành hoạt động khảo sát, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10°24’06,9” N 107°02’10,5” E 10°24’03,2” N 107°02’16,9” E
2 10°25’34,8” N 107°02’26,9” E 10°25’31,1” N 107°02’33,3” E
3 10°25’38,5” N 107°02’32,0” E 10°25’34,8” N 107°02’38,5” E
4 10°25’44,8” N 107°02’33,1” E 10°25’41,1” N 107°02’39,5” E
5 10°26’02,1” N 107°02’29,3” E 10°25’58,4” N 107°02’35,7” E
6 10°26’11,4” N 107°02’21,4” E 10°26’07,7” N 107°02’27,8” E
7 10°26’52,6” N 107°02’59,1” E 10°26’48,9” N 107°03’05,5” E
8 10°26’56,7” N 107°02’53,2” E 10°26’52,9” N 107°02’59,6” E
9 10°25’56,4” N 107°01’57,9” E 10°25’52,8” N 107°02’04,4” E
10 10°25’44,2” N 107°02’00,0” E 10°25’40,5” N 107°02’06,5” E
11 10°25’36,1” N 107°02’19,8” E 10°25’32,4” N 107°02’26,2” E
12 10°24’24,1” N 107°02’06,4” E 10°24’20,5” N 107°02’12,8” E

* Tọa độ do Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) cung cấp.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát DN58 như sau:

- Tên tàu:          DN58.

- Hô hiệu:         3BJU.

- Kích thước:    Dài 16,35m, rộng 5,03m, mớn nước 2,3m.

- Màu sắc:         Trắng đen.

- Quốc tịch:      Mautirius.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động khảo sát: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 15/11/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu DN58 có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên, giữ liên lạc thông suốt. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

  

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4