Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 251/TBHH-TCTBĐATHHMN      Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 60 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 62/CV-DOLPHIN ngày 11/11/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc thông báo hoạt động khảo sát của tàu DN58;

Căn cứ Công văn số 4169/CHHVN-PC ngày 07/11/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu DN58 hoạt động tại dự án Nhà máy lọc dầu Long Sơn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) sẽ tiến hành khảo sát đáy biển, đo sâu khu vực nạo vét để xây dựng cầu cảng của nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn bằng tàu khảo sát DN58, chi tiết như sau:

  1. Khu vực hoạt động: Khu vực tàu DN58 sẽ tiến hành hoạt động khảo sát, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10°24’06,9” N 107°02’10,5” E 10°24’03,2” N 107°02’16,9” E
2 10°25’34,8” N 107°02’26,9” E 10°25’31,1” N 107°02’33,3” E
3 10°25’38,5” N 107°02’32,0” E 10°25’34,8” N 107°02’38,5” E
4 10°25’44,8” N 107°02’33,1” E 10°25’41,1” N 107°02’39,5” E
5 10°26’02,1” N 107°02’29,3” E 10°25’58,4” N 107°02’35,7” E
6 10°26’11,4” N 107°02’21,4” E 10°26’07,7” N 107°02’27,8” E
7 10°26’52,6” N 107°02’59,1” E 10°26’48,9” N 107°03’05,5” E
8 10°26’56,7” N 107°02’53,2” E 10°26’52,9” N 107°02’59,6” E
9 10°25’56,4” N 107°01’57,9” E 10°25’52,8” N 107°02’04,4” E
10 10°25’44,2” N 107°02’00,0” E 10°25’40,5” N 107°02’06,5” E
11 10°25’36,1” N 107°02’19,8” E 10°25’32,4” N 107°02’26,2” E
12 10°24’24,1” N 107°02’06,4” E 10°24’20,5” N 107°02’12,8” E

* Tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) cung cấp.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát DN58 như sau:

- Tên tàu:          DN58.

- Hô hiệu:         3BJU.

- Kích thước:    Dài 16,35m, rộng 5,03m, mớn nước 2,3m.

- Màu sắc:         Trắng đen.

- Quốc tịch:      Mautirius.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động khảo sát: Từ ngày 16/11/2019 đến ngày 16/02/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu DN58 có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên, giữ liên lạc thông suốt. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa