Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 44 /TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu

VTU – 11 – 2020

Vùng biển: Vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 2503/CV/2020 ngày 23/3/2020 của Công ty TNHH TM DV 688 về hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu của tàu Bình Nguyên 36 – BLC và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH TM DV 688 sẽ tiến hành hoạt động khảo sát đo gió phục vụ dự án Điện gió trên biển HBRE Vũng Tàu của tàu Bình Nguyên 36 – BLC trên vùng biển ngoài khơi thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tàu Bình Nguyên 36 – BLC hoạt động khảo sát đo gió được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10015’54,0″N 107039’10,7″E 10015’50,3″N 107039’17,1″E
B 10015’54,0″N 107039’15,3″E 10015’50,3″N 107039’21,7″E
C 10015’49,4″N 107039’15,3″E 10015’45,7″N 107039’21,7″E
D 10015’49,5″N 107039’10,7″E 10015’45,8″N 107039’17,1″E
  1. Đặc điểm nhận dạng tàu Bình Nguyên 36 – BLC:

- Tên tàu: Bình Nguyên 36 – BLC.

- Kích thước: Chiều dài nhất 70,100m; chiều rộng 10,800m; mớn nước 4,570m.

- Hô hiệu/ Số IMO: 3WIS9.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian thi công: 12 tháng (dự kiến bắt đầu từ ngày 28/3/2020).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu qua khu vực hoạt động của tàu Bình Nguyên 36 – BLC được khống chế bởi các điểm tọa độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH TM DV 688./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “TV”, khống chế xác tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước

Độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn – tỉnh Khánh Hòa