Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU – 07 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 552/TDKTTN-SKATMT, ngày 03/3/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước về việc bổ sung và cập nhật thông tin hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam;

Tiếp theo thông báo hàng hải số 16/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 13/2/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Giàn khoan PVD VI sẽ tiến hành khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, chi tiết như sau:

– Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn PVD VI từ Singapore vào ngày 4/3/2015 và đến giếng khoan KTN-4X, Lô 09-2/09, Bồn trũng Cửu Long – Việt Nam vào ngày 11/3/2015.
– Thời gian hoạt động tại Lô 09-2/09: Khoảng 92 ngày.
– Các thông tin khác đã được thông báo hàng hải của Giàn khoan PVD VI không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng và các bến phao của Công ty CP Cảng Sài Gòn

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4”, “S5”, “S6” báo hiệu vùng nước quân sự thuộc vùng biển vịnh Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.