Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2024 tại Lô 124, thềm lục địa Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 85/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2024 tại Lô 124, thềm lục địa Việt Nam

VTU – 11 – 2024

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản EVN.O.114/NTTV.AG.2024 ngày 08/4/2024 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lô 124 đề nghị công bố thông báo hàng hải cho hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2024 tại Lô 124, thềm lục địa Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về kế hoạch kéo giàn khoan bán tiềm thủy SSV CATARINA từ Vũng Tàu đến Lô 124 để thi công khoan giếng khoan thăm dò dầu khí 124-Sáo Trúc-1X, thông tin chi tiết như sau:

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian kéo giàn khoan dự kiến từ ngày 05/5/2024 đến ngày 10/5/2024.

- Thời gian hoạt động của giàn khoan tại khu vực Lô 124 ước tính từ ngày 10/5/2024 đến ngày 15/7/2024.

  1. Vị trí của giàn khoan:

2.1. Vị trí xuất phát của giàn khoan và điểm đến tại Lô 124:

Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
Vị trí xuất phát của giàn khoan 100 11,50” N 1070 05,00” E
Điểm đến tại Lô 124 12040’24,2772” N 109047’33,0955” E

2.2. Khu vực hoạt động của giàn khoan tại Giếng khoan 124-Sáo Trúc-1X thuộc Lô 124:

Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
124-Sáo Trúc-1X 12040’24,2772” N 109047’33,0955” E

(Số liệu tọa độ do Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại TP.HCM Lô 124 cung cấp)

  1. Đặc điểm chính của giàn khoan SSV CATARINA:

- Loại giàn: Giàn khoan bán tiềm thủy (simi-submersible drilling rig)

- Quốc tịch: Li-bê-ri-a

- Kích thước: Chiều dài 117,9 m; chiều rộng 96,7 m; mớn nước trung bình 10 m

- Hô hiệu: A8PN2

- IMO: 9612727

- Màu: Đỏ, Trắng

- Cờ: Li-bê-ri-a

- Khoảng cách an toàn trong khi giàn di chuyển và khi khoan: Tối thiểu 02 dặm biển tính từ tâm giàn khoan. Ban đêm giàn khoan có đèn tín hiệu theo quy định của hàng hải Quốc tế.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với giàn khoan SSV CATARINA có đặc điểm như trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lô 124 (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Viêt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Hà Lộc

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2022