Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về kéo tàu TOS Hạ Long từ cảng Đông Xuyên tới mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  189/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về kéo tàu TOS Hạ Long từ cảng Đông Xuyên tới mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a

VTU  –  44 – 2021

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ Đơn đề nghị số 756/TDKTTN-SKATMT ngày 12/7/2021 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về việc kéo tàu TOS Hạ Long từ cảng Đông Xuyên tới mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước sẽ tiến hàng kéo tàu TOS Hạ Long từ cảng Đông Xuyên tới mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a, chi tiết như sau:

  1. Vị trí của tàu TOS Hạ Long tại cảng Đông Xuyên:

10024.308’   N                Vĩ độ Bắc

107006.251’           E                 Kinh độ Đông

  1. Vị trí của tàu TOS Hạ Long tại mỏ Đại Hùng:

08030.659’    N                 Vĩ độ Bắc

108038.929’ E                 Kinh độ Đông

(Hệ tọa độ WGS-84 do Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu TOS Hạ Long:

- Loại tàu: Xà lan (barge);

- Quốc tịch: Việt Nam;

- Số IMO: 8673308;

- Hô hiệu: XVGC7;

- Kích thước: Tổng chiều dài 113,08m; tổng chiều rộng 28,5m; chiều cao mạn 7,3m;

- Màu sắc: Trắng, Xanh;

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định;

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo Ngọc Long 02:

- Số IMO: 933979;

- Hô hiệu: 3WCG7;

- Loại:  Tàu kéo;

- Cờ: Việt Nam;

- Quốc tịch: Việt Nam;

- Màu sắc: Cam, trắng;

- Kích thước: Tổng chiều dài 51,77 m; tổng chiều rộng 13,5 m; mớn nước 5,14 m.

  1. Thời gian thực hiện:

- Thời gian kéo tàu TOS Hạ Long dự kiến bắt đầu vào ngày 15/7/2021, tàu TOS Hạ Long về đến mỏ Đại Hùng vào ngày 18/7/2021 và hoàn thành hủy giếng trong thời gian 92 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 02 dặm và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

Về phạm vi độ sâu khu nước bến phao TL2; TL4 trên sông Ngã Bảy

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015