Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực biển bị hạn chế: Diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải Quân

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực biển bị hạn chế: Diễn tập bắn đạn thật trên biển của
Quân chủng Hải Quân

KHA – 06 – 2014

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ văn bản đề nghị số 3438/ĐN-BTL, ngày 10/04/2014 của Bộ Tư Lệnh Hải Quân về việc diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Khu vực diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân được giới hạn khép kín bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

12°00’00” N

109°12’00” E

A2

12°00’00” N

109°57’00” E

A3

11°15’00” N

109°57’00” E

A4

11°15’00” N

109°12’00” E

(Hệ tọa độ WGS-84 do Bộ Tư Lệnh Hải Quân – Bộ Quốc Phòng cung cấp)

– Thời gian hoạt động: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2014 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/4/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa tuyệt đối không hoạt động hành hải tại khu vực có tọa độ giới hạn được thông báo như trên trong suốt thời gian Quân chủng Hải quân thực hiện bắn đạn thật để đảm bảo an toàn.

– Các phương tiện thủy hành hải về phía Đông hướng tuyến 109057’00” E. Các thông tin chi tiết khác đề nghị liên hệ Cảng vụ hàng hải Nha Trang và Bộ Tư Lệnh Hải Quân – Bộ Quốc Phòng để được cung cấp./.


Những thông báo khác

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Vietsovpetro – 02”

Về việc thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng