Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực biển Quân chủng Hải Quân diễn tập bắn đạn thật

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực biển Quân chủng Hải Quân diễn tập bắn đạn thật

 KHA & BTN – 12 – 2013

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận

Căn cứ vào Quyết định số 1035/QĐ-TTg, ngày 14/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ quy định khu vực thao trường huấn luyện và thực hành bắn đạn thật trên biển;

Căn cứ văn bản đề nghị số 12951/ĐN-BTL, ngày 09/12/2013 của Bộ Tư Lệnh Hải Quân về việc diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân; văn bản 13409/TM-BĐH, ngày 19/12/2013 của Bộ Tham Mưu – Bộ Tư Lệnh Hải Quân về việc thay đổi thời gian thực hiện bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải quân bao gồm 02 khu vực biển được giới hạn như sau:

1- Khu vực I

– Vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

– Vị trí khu vực nằm về phía Đông của vịnh Cam Ranh khoảng 35 hải lý, trong phạm vi vùng nước có kích thước 10 hải lý x 10 hải lý, được giới hạn khép kín bởi các điểm B1, B2, B3, B4 có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

11°50’00” N

109°50’00” E

B2

11°50’00” N

110°00’00” E

B3

11°40’00” N

110°00’00” E

B4

11°40’00” N

109°50’00” E

(Hệ tọa độ WGS-84 do Bộ Tư Lệnh Hải Quân – Bộ Quốc Phòng cung cấp)

2- Khu vực II

– Vùng biển tỉnh Bình Thuận.

– Vị trí khu vực bắn ở Hòn Đồ, cách mũi Kê Gà khoảng 57 hải lý về phía Đông Nam, trong phạm vi vùng nước có kích thước 10 hải lý x 10 hải lý, được giới hạn khép kín bởi các điểm D1, D2, D3, D4 có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

D1

10°10’00” N

108°49’00” E

D2

10°10’00” N

108°59’00” E

D3

10°00’00” N

108°59’00” E

D4

10°00’00” N

108°49’00” E

 (Hệ tọa độ WGS-84 do Bộ Tư Lệnh Hải Quân – Bộ Quốc Phòng cung cấp)

3- Thời gian bắn đạn thật:

Thời gian bắn đạn thật 02 ngày, từ 07 giờ 00 ngày 06/01/2014 đến 18 giờ 00 ngày 07/01/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận tuyệt đối không đi vào khu vực có tọa độ giới hạn được thông báo ở trên trong suốt thời gian Quân chủng Hải quân thực hiện bắn đạn thật để đảm bảo an toàn.

– Các thông tin chi tiết khác đề nghị liên hệ Cảng vụ hàng hải Nha Trang, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Bộ Tham Mưu – Bộ Tư Lệnh Hải Quân để được cung cấp./.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan KS Java Star 2 từ vùng neo H19-Vũng Tàu đến Lô 01&02 để sửa giếng RBB-5P

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước mở rộng về phía Nam, luồng ra/vào bến sà lan và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Đá Trắng