Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

BTN – 06 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 3522/ĐN-TM, ngày 03/4/2015 của Quân chủng Hải Quân về việc bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Quân chủng Hải Quân sẽ tổ chức bắn đạn thật trên biển ở khu vực Hòn Tý thuộc vùng biển tỉnh Bình Thuận cụ thể như sau:

1. Khu vực bắn đạn thật:

– Vị trí: Trường bắn Hòn Tý tỉnh Bình Thuận.

– Phạm vi: Khu vực bắn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ WGS – 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10°14’30,0″N

108°45’00,0″E

A2

10°14’30,0″N

108°12’00,0″E

A3

09°51’00,0″N

108°12’00,0″E

A4

09°51’00,0″N

108°45’00,0″E

(Tọa độ do Quân chủng Hải Quân cung cấp).

2. Hướng và cự ly bắn:

– Hướng bắn: 1600 (Nam Đông Nam).

– Cự ly bắn: Từ 0,2 Hải lý đến 3,0 Hải lý.

3. Thời gian bắn: Từ 06 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút các ngày 16/4/2015, 17/4/2015 và 18/4/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hàng hải trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, lưu ý tuyệt đối không đi vào khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nên trên và đi cách xa khu vực bắn đạn thật tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Chi tiết liên hệ Quân chủng Hải Quân để biết thêm thông tin.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về vị trí tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh