Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang

KGG – 02 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Công văn số 3808/ĐN-TM, ngày 13/4/2015 của Bộ Tham Mưu – Bộ Tư Lệnh Hải Quân về việc bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải Quân sẽ tổ chức bắn đạn thật trên vùng biển tỉnh Kiên Giang cụ thể như sau:

1. Khu vực bắn đạn thật:

– Vị trí: Trường bắn biển Quốc gia Hòn Anh Đông – Phú Quốc – Kiên Giang.

– Phạm vi: Khu vực bắn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

09°54’00,0″ N

103°59’00,0″ E

B

09°54’00,0″ N

104°09’00,0″ E

C

09°44’00,0″ N

104°09’00,0″ E

D

09°44’00,0″ N

103°59’00,0″ E

(Tọa độ do Bộ Tham Mưu – Bộ Tư Lệnh Hải Quân cung cấp).

2. Hướng và cự ly bắn:

– Hướng bắn: 2500.

– Cự ly bắn: £ 800m.

– Độ cao đường đạn: <50m.

3. Thời gian bắn:

– Chính thức: Từ 12 giờ 00 phút đến 23 giờ 30 phút các ngày 24/4/2015.

– Dự bị: Từ 12 giờ 00 phút đến 23 giờ 30 phút các ngày 25/4/2015 và 26/4/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hàng hải trên vùng biển tỉnh Kiên Giang, lưu ý tuyệt đối không đi vào khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nên trên, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Chi tiết liên hệ Bộ Tham Mưu – Bộ Tư Lệnh Hải Quân để biết thêm thông tin.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

Độ sâu luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ