Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

VTU – 61 -2012

– Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Công văn số 887/PVDO, ngày 10/12/2012 của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD về việc “Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu”

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí biển PVD sẽ thực hiện Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu tại địa điểm cách mũi Nghinh Phong (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 05 hải lý về hướng Đông Bắc với những thông tin chi tiết như sau:

1)- Phạm vi và nội dung diễn tập bao gồm:

– Phạm vi diễn tập: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 Hải lý với tâm có tọa độ:

Vĩ độ (φ)                    = 10020’00” N

Kinh độ  (l)               = 107008’50” E

(Tọa độ theo hệ WGS-84, do Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD cung cấp).

2)- Tàu và các thiết bị tham gia diễn tập:

Tên Tàu

Đặc điểm nhận biết

- Tàu NASOS II

- Kích thước: 53.0m x 12.0m x 4.0m

– Loại tàu:      tàu thu gom dầu tràn

– Số IMO:      9619347

- Tàu NASOS I

- Kích thước: 44.0m x 10.6m x 3.6m

– Loại tàu:      tàu kéo, thu gom dầu tràn

– Số IMO:      9587374

– Thiết bị tham gia diễn tập: 500m phao quây dầu, 01 bộ Skimmer 100m3/h, 01 bộ tời cuộn ống thu gom dầu, 01 bộ phun chất phân tán, 03 máy phát thủy lực, 01 cẩu thủy lực,    01 Tank chứa tạm thời 25T và 01 Services Container.

3)- Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 30 đến 18giờ 00 ngày 14/12/2012.

4)- Đơn vị tham gia diễn tập: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD, công ty dầu khí Thăng Long (TL JOC).

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

1)- Tàu thuyền hành hải trong khu vực biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực diễn tập có tọa độ tâm như trên tối thiểu 02 hải lý, tăng cường cảnh giới và có biện pháp hành hải hợp lý để bảo đảm an toàn hàng hải.

2)-  Liên hệ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí biển PVD để biết thêm chi tiết.

Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Khảo sát biển phục vụ dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu