Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key

Hawaii

BTN – 01 – 2012

– Vùng biển: tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 210/TDKTDKTN-HSE, ngày 07/02/2012 của Công ty TNHH MTV điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về hoạt động của giàn khoan Key Hawaii, lô 01/10 & 02/10,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Giàn khoan Key Hawaii sẽ được kéo từ giếng khoan 09-2/09-KNT-2X đến giếng khoan 01/10&02/10-HX-2X, chi tiết như sau:

1. Vị trí kéo giàn khoan có tọa độ:

Vĩ độ        = 09053’46,904”             N

Kinh độ    = 108021’52,33”                        E

2. Vị trí hoạt động của giàn khoan Key Hawaii có tọa độ:

Vĩ độ        = 10039’20,562”             N

Kinh độ    = 108030’18,468”          E

(Hệ tọa độ WGS – 84; Zone: 48; Kinh tuyến trung tâm (CM): 1050E  do Công ty TNHH MTV điều hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước cung cấp)

3.  Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Key Hawaii như sau:

+ Loại giàn: Tự nâng.

+ Quốc tịch: Vanuatu.

+ Hô hiệu: YJUK4.

+ Kích thước: 07,05m x 59,00m x 7,11m.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: có đèn tín hiệu theo quy định.

+ Màu sắc: Xám, trắng.

+ Cờ: Vanuatu.

4. Thời gian hoạt động:

– Thời gian dự kiến kéo giàn từ: Ngày 17/02/2012.

– Thời gian hoạt động của giàn tại Lô giếng 01/10&02/10-HX-2X: Dự kiến từ ngày 18/02/2012 đến ngày 03/5/2012.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận cần lưu ý đi cách xa giàn khoan Key Hawaii có đặc điểm trên và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 2hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về việc thay đổi vị trí các phao báo hiệu hàng hải “T1” và “45” phục vụ thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2)

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang