Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan PV Drilling II

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan PV Drilling II

VTU-34-2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Căn cứ công văn số 607/PVD-DD  ngày 28/6/2012 của Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí về việc kéo giàn khoan PV Drilling II;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí sẽ tiến hành kéo giàn khoan PV Drilling II từ  mỏ Rồng–RC4, lô 9-03 đến mỏ Tê Giác Trắng-H1, lô 16-01 với các nội dung như sau:

1.Khu vực hoạt động:

+Vị trí giàn khoan tại mỏ Rồng-RC4, lô 9-03 có tọa độ:

Vĩ độ :        09025’50,0” N

Kinh độ :  107049’08,0” E

+Vị trí  giàn khoan tại mỏ Tê Giác Trắng-H1, lô 16-01 có tọa độ:

Vĩ độ:         09059’05,7” N

Kinh độ:   107057’34,2” E

(Hệ tọa độ WGS–84 do Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí cung cấp)

2. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PV Drilling II như sau:

+ Loại giàn:    Jack-up.

+ Quốc tịch:    Việt Nam.

+ Kích thước: 71,32m x 63,4m x 7,62m.

+ Hô hiệu:       3WRB – PVDrilling II.

+ Màu sắc:       Xám

+ Cờ:                Việt Nam

+ Tín hiệu xác định ban đêm: có tín hiệu đèn theo quy định.

3.Thời gian hoạt động:

Thời gian kéo giàn khoan:  dự kiến 02 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2012

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực giàn khoan nói trên tối thiểu 01 hải lý để bảo đảm an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Về việc thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “B1”, “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Bà Rịa Serece

Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02