Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

VTU – 01 -2012

– Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 110036/FCVT, ngày 01/01/2012 của Công ty CP vận tải dầu khí Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu về việc tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu CS.CABLE RETRIEVER sẽ tiến hành thực hiện sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp quang biển (AAG) tại vùng biển Vũng Tàu với những thông tin chi tiết sau:

1. Khu vực sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp quang AAG được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

TT

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

1

07o25.5902’  N

108o31.0660’  E

2

07o25.1031’  N

108o32.1031’  E

3

07o29.7351’  N

108o31.6189’  E

4

07o16.5660’  N

108o25.1568’  E

5

07o17.2939’  N

108o24.3505’  E

6

07o24.2576’  N

108o30.6517’  E

 

(Toạ độ theo hệ WGS – 84 do Công ty CP Vận tải dầu khí Việt Nam. CN Vũng Tàu cung cấp)

2.  Đặc điểm nhận dạng của tàu CS.CABLE RETRIEVER như sau:

+ Tên Tàu:     CS.CABLE RETRIEVER.

+ Cờ hiệu:     SINGAPORE.

+ Hô hiệu  :   S60M.

+ Số IMO:      9066287.

+ Kích thước: 131,4m x 24,8m x 5,8m.

3. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 04/01/2012 đến 16/02/2012.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ trên và tàu CS.CABLE RETRIEVER có đặc điểm như trên, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “37A”, “39A”, “44A” thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng cảng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa