Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15 ngoài khơi vùng biển Cà Mau

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15
ngoài khơi vùng biển Cà Mau

CMU – 03- 2012

Vùng biển:  Cà Mau.

Căn cứ công văn VNI-G01-DRL-LET-CVX-SVM-02175 ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Công ty Chevron Vietnam (Block 52) Ltd. về việc “hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15 ngoài khơi vùng biển Cà Mau”.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Chevron Vietnam (Block 52) Ltd. thông báo hoạt động của Giàn khoan Trident-15 với nội dung như sau:

  1. Thời gian hoạt động và khu vực hoạt động:

–    Từ ngày 23/6/2012 đến 30/7/2012.

–    Vị trí Giếng khoan VD-3X:

Vó ñoä (j):             08027’09”6 N
Kinh ñoä (l):                   102033’43”7 E

–         Vị trí Giếng khoan TH-3X:

Vó ñoä (j):             08004’35”7 N
Kinh ñoä (l):                   102052’48”4 E

(Tọa độ theo hệ WGS -84 do Công ty Chevron Vietnam Ltd.cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng Giàn khoan Trident-15 như sau:

–         Loại giàn:    Tự nâng

–         Cờ:              Liberia

–         Kích thước: 67.0m x 58.0m x 8.0m

–         Hô hiệu:      ELQJ9

–         Màu sắc:     Xám – trắng

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI :
Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Cà Mau lưu ý đi cách xa các khu vực nói trên tối thiểu 02 Hải lý và có biện pháp hành hải hợp lý để đảm bảo an toàn hành hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Chevron Vietnam Ltd./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.TT4, B.TT5, B.TT8, B.TT9 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Hải Đăng

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng xăng dầu Tây Nam Bộ của Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ

Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa