Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại

mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

VTU-37-2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Căn cứ công văn số TL/DEV/1066-12 ngày 17/7/2012 của Công ty Điều hành chung Thăng Long về việc “Thông báo hàng hải cho việc thi công lắp đặt các công trình biển”;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Điều hành chung Thăng Long sẽ tiến hành thi công lắp đặt công trình biển tại  mỏ Hải Sư đen, mỏ Hải sư trắng, mỏ Tê Giác Trắng lô 16-01 với các nội dung như sau:

  1. Khu vực hoạt động:

+Vị trí Mỏ Hải Sư đen, lô 15-2/01 có tọa độ:

Vĩ độ :        10005’00”0 N

Kinh độ :  107057’00” E

+Vị trí mỏ Hải Sư Trắng-H1, lô 15-2/01 có tọa độ:

Vĩ độ:         10000’00”0 N

Kinh độ:   107057’00”0 E

+Vị trí mỏ Tê Giác Trắng-H1, lô 16-01 có tọa độ:

Vĩ độ:         09059’00”0 N

Kinh độ:   107057’00”0 E

(Hệ tọa độ WGS–84 do Công ty Điều hành chung Thăng Long cung cấp)

2. Đặc điểm nhận dạng các phương tiện tham gia thi công và chân đế giàn khai thác như sau:

a.   Giàn chân đế HSD:

–    Chiều cao:52.13m

–    Kích thước mặt chân đế:  12.7m x 14.3m

–    Kích thước đáy chân đế:  22.4m x 19.4m

–    Màu sắc:     Vàng

b.  Giàn chân đế HST:

–    Chiều cao:  55.13m

–    Kích thước mặt chân đế:  12.7m x 14.3m

–    Kích thước đáy chân đế:  23.0m x 19.5m

–    Màu sắc:     Vàng

c.   Các phương tiện khác:

 STT

Tên thiết bị
tham gia

Số IMO

Hô hiệu

Kích thước (m)

Màu sắc Quốc tịch
1 Sà lan rải ống SEMAC-1 7420352 C6DK6 188.06m x 54.8m x 27.74m Đen, ngà  Bahamas
2 Tàu dịch vụ B121 9538701 9V7117 59m x 16m
x 7.5m
Đen, trắng, vàng Singapore
3 Tàu dịch vụ B61  9375537 7V6212 44m x 13m x 5.4m Đen, trắng, vàng Singapore
4 Tàu dịch vụ GO CANOPUS   95281926 9V8158 67m x 16m x 7m Cam, trắng Singapore
5 Tàu cẩu phục vụ rải ống Castoro-Otto 7422001 C6TX4 191.4m x 38.63m Đen, xanh Bahamas
6 Tàu dịch vụ B60 9575525 9V6411 44m x 13m x 5.4m Đen, trắng, vàng Singapore
7 Tàu dịch vụ B81 9538684 9V7115 47.1m x 16m
x 7.5m
Đen, trắng, vàng Singapore
8 Tàu lặn DSV Crest Odyssey1 9554585 9V8279 82m x 20.4m Cam, trắng Singapore
9 Tàu kéo Swiber Charlton 9535515 9V8617 30.83m x 9.76m x 4.3m Trắng, cam Singapore
10 Tàu kéo Orion T3201 9560560 9V8222 - Trắng, đen, cam Singapore
11 Tàu kéo Ena Phoenix 9333905 9V6616 38.23m x 11.4m x 4.94m Đen, đỏ Singapore
12 Tàu kéo Ocean Century 9435650 3V7199 34.82m x 11.4m x 4.95m Đen, cam Singapore
13 Tàu kéo Ena Monarch 9264439 9V6115 37.02m x 10m x 4.2m Đen, đỏ Singapore

3.Thời gian hoạt động: Từ ngày 20/7/2012 đến 02/10/2012

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực công trình biển nói trên tối thiểu 01 hải lý để bảo đảm an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Điều hành chung Thăng Long./.

Những thông báo khác

Về việc thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “7”, “8”, “10”, “11” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề)

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H4” khống chế vị trí Sà lan bị chìm trên vùng biển Kiên Giang