Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

BTN – 04 – 2013

Vùng biển: Bình Thuận.

Căn cứ công văn số 952/OPE-13, ngày 10/6/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (CLJOC) về “Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư Tử Vàng và Sư Tử Đen”,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long thông báo vùng an toàn tại Lô 15-1 với chi tiết như sau:

1. Được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ( j)

A

108°23’00” E

10°31’00” N

B

108°27’00” E

10°31’00” N

C

108°27’00” E

10°26’00” N

D

108°23’00” E

10°11’00” N

E

108°17’00” E

10°11’00” N

F

108°19’00” E

10°27’00” N

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long cung cấp).

2. Kênh liên lạc :

– FPSO THAIBINH VN:  VHF kênh 09

– FSO QUEENSWAY:     VHF kênh 15

– Sư tử vàng CPP:            VHF kênh 15

3.  Hiệu lực: từ ngày 10/6/2013.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động trên vùng biển Nam Việt Nam lưu ý đi cách xa khu vực được giới hạn bởi các điểm có toạ độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng Soài Rạp

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “TH” khống chế tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước