Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

BTN – 04 – 2013

Vùng biển: Bình Thuận.

Căn cứ công văn số 952/OPE-13, ngày 10/6/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (CLJOC) về “Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư Tử Vàng và Sư Tử Đen”,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long thông báo vùng an toàn tại Lô 15-1 với chi tiết như sau:

1. Được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ( j)

A

108°23’00” E

10°31’00” N

B

108°27’00” E

10°31’00” N

C

108°27’00” E

10°26’00” N

D

108°23’00” E

10°11’00” N

E

108°17’00” E

10°11’00” N

F

108°19’00” E

10°27’00” N

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long cung cấp).

2. Kênh liên lạc :

– FPSO THAIBINH VN:  VHF kênh 09

– FSO QUEENSWAY:     VHF kênh 15

– Sư tử vàng CPP:            VHF kênh 15

3.  Hiệu lực: từ ngày 10/6/2013.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động trên vùng biển Nam Việt Nam lưu ý đi cách xa khu vực được giới hạn bởi các điểm có toạ độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu khu nước luồng vào và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc