Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì

VTU – 12 – 2014

– Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1046/CNVT ngày 12/3/2014 của XNLD dầu khí Vietsovpetro và văn bản số 199/CVHHVT-QLCB&VNĐ của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về vị trí neo đậu tàu chứa dầu “Ba Vì”,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo tàu chứa dầu Ba Vì được kéo về neo đậu tại Vịnh Gành Rái, TP. Vũng Tàu, để vệ sinh, súc rửa sau đó thanh lý, chi tiết như sau:

  1. Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì như sau:

Vĩ độ:              j =  10°15’08”    N

Kinh độ:         l =  107°03’06”   E

(Hệ tọa độ WGS-84 do XNLD dầu khí Vietsovpetro cung cấp).

2. Đặc điểm nhận dạng của tàu Ba Vì như sau:

+ Tên  tàu:                 Ba Vì.

+ Hô hiệu:                 XVLL.

+ Kiểu tàu:                FSO.

+ Quốc tịch:              Việt Nam.

+ Chiều cao mạn:     24m.

+ Kích thước:            331,0m x 45,0m x 17,5m.

3. Thời gian hoạt động: Từ 20/3/2014 đến ngày 30/10/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hành hải hoạt động qua lại khu vực có tọa độ trên cần lưu ý đi cách xa tàu Ba Vì có đặc điểm trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Thông tin chi tiết liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và XNLD dầu khí Vietsovpetro.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8