Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì

VTU – 12 – 2014

– Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1046/CNVT ngày 12/3/2014 của XNLD dầu khí Vietsovpetro và văn bản số 199/CVHHVT-QLCB&VNĐ của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về vị trí neo đậu tàu chứa dầu “Ba Vì”,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo tàu chứa dầu Ba Vì được kéo về neo đậu tại Vịnh Gành Rái, TP. Vũng Tàu, để vệ sinh, súc rửa sau đó thanh lý, chi tiết như sau:

  1. Vị trí neo đậu của tàu Ba Vì như sau:

Vĩ độ:              j =  10°15’08”    N

Kinh độ:         l =  107°03’06”   E

(Hệ tọa độ WGS-84 do XNLD dầu khí Vietsovpetro cung cấp).

2. Đặc điểm nhận dạng của tàu Ba Vì như sau:

+ Tên  tàu:                 Ba Vì.

+ Hô hiệu:                 XVLL.

+ Kiểu tàu:                FSO.

+ Quốc tịch:              Việt Nam.

+ Chiều cao mạn:     24m.

+ Kích thước:            331,0m x 45,0m x 17,5m.

3. Thời gian hoạt động: Từ 20/3/2014 đến ngày 30/10/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hành hải hoạt động qua lại khu vực có tọa độ trên cần lưu ý đi cách xa tàu Ba Vì có đặc điểm trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Thông tin chi tiết liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và XNLD dầu khí Vietsovpetro.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “TT-01”, “TT-02” báo hiệu khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi