Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Hải Thạch Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh Lô 05-03 ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Hải Thạch Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh Lô 05-03 ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

VTU – 30 – 2013

Vùng biển: Thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Căn cứ Văn bản số 1734/BĐPOC-VHKT, ngày 23/9/2013 và Văn bản số 1615/BĐPOC-VHKT V/v Thông báo vị trí các công trình và điểm đón trả hoa tiêu khu vực mỏ Hải Thạch, Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh, Lô 05-03 ngoài khơi Nam Việt Nam của Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1- Vị trí thiết lập các công trình khai thác dầu khí:

Các công trình khai thác dầu khí khu vực mỏ Hải Thạch Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh Lô 05-03 có tâm công trình là vị trí có tọa độ theo bảng sau:

STT

Tên công trình

Tọa độ trên Hệ tọa độ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ (Bắc)

Kinh độ (Đông)

1

WHP-HT1

08002’34″5

108055’40″7

Giàn đầu giếng

2

PQP-HT

08002’38″9

108055’41″0

Giàn xử lý trung tâm

3

WHP-MT1

07055’46″7

108047’31″0

Giàn đầu giếng

4

FSO BD01

08003’02″3

108054’30″6

Kho xuất dầu thô

2- Vùng an toàn của công trình và cấm thả neo của các công trình khai thác dầu khí khu vực mỏ Hải Thạch, Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh, Lô 05-03 là vùng nước khép kín hình ngũ giác, đỉnh là các điểm có tọa độ theo bảng sau:

STT

Tên điểm

Tọa độ trên Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (Bắc)

Kinh độ (Đông)

1

A

08005’02″6

108053’38″8

2

B

08005’03″3

108056’04″7

3

C

08002’30″3

108058’44″3

4

D

07053’06″7

108047’27″6

5

E

07055’41″2

108044’38″1

3- Đường ống dẫn khí kết nối với đường ống Nam Côn Sơn:

Tuyến ống có Điểm đầu tại giàn Hải Thạch, Điểm cuối tại vị trí kết nối với đường ống Nam Côn Sơn, tọa độ theo bảng sau:

STT

Tên điểm

Tọa độ trên Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (Bắc)

Kinh độ (Đông)

1

Điểm đầu

08002’34”

108055’39”

2

Điểm cuối

08010’26”

108033’04”

4- Vị trí đón trả hoa tiêu khu vực mỏ Hải Thạch, Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh, Lô 05-03 theo trường hợp thời tiết, có tọa độ theo bảng sau:

STT

Tên điểm

Tọa độ trên Hệ tọa độ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ (Bắc)

Kinh độ (Đông)

1

Thời tiết tốt

08005’10”

108052’22”

Cách Kho xuất dầu thô khoảng  03 Hải lý về hướng Tây Bắc

2

Thời tiết xấu

108016’00”

107005’00”

Cách Mũi Vũng Tàu khoảng 04 Hải lý về phía Nam

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam khi qua khu vực có các tọa độ thông báo trên lưu ý:

1- Đi cách xa vùng an toàn của công trình và cấm thả neo ít nhất 02 Hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Tuyệt đối cấm thả neo trong khu vực 02 Hải lý dọc tuyến đường ống dẫn khí kết nối từ mỏ Hải Thạch đến đường ống Nam Côn Sơn như thông báo trên./.


Những thông báo khác

Thiết lập 02 phao neo đậu tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công Cảng Posco SS-Vina, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 04-2, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam