Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

VTU – 33 – 2013

Vùng biển: Thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Căn cứ Văn bản số 704/ĐNB-XD, ngày 27/9/2013 V/v: Khảo sát phục vụ lập DAĐTXDCT và thiết kế tuyến ống biển dự án thu gom khí Đại Hùng và fax cung cấp thông tin bổ sung ngày 07/10/2013 của Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam – Ban Quản lý Dự án Khí Đông Nam Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Ban Quản lý Dự án Khí Đông Nam Bộ sẽ tổ chức triển khai công tác khảo sát biển ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam với các chi tiết như sau:

1- Thời gian dự kiến: Từ ngày 08/10/2013 đến ngày 10/10/2013.

2- Phạm vi khảo sát dự kiến:

– Khảo sát theo tuyến là đường nối các điểm sau:

STT

Tên điểm

Tọa độ trên Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (Bắc)

Kinh độ (Đông)

1

DH (Giàn Đại Hùng)

08028’01″3

108038’34″5

2

IP 1

08029’41″9

108038’51″7

3

IP 2

08031’53″0

108042’09″2

4

IP 3

08033’36″4

108046’42″1

5

IP 4

08033’36″8

108046’42″3

6

TU (Giàn Thiên Ưng)

08033’37″1

108046’42″3

– Bề rộng khảo sát về mỗi bên khoảng 500m tính từ tim tuyến khảo sát.

3- Phươn g tiện khảo sát:

3.1- Tàu khảo sát:

– Tên tàu khảo sát:                            NASOS1.

– Quốc tịch:                                       Việt Nam.

– Loại tàu:                                          Tàu kéo, tàu cấp dầu, tàu thu gom dầu.

– Hô hiệu:                                           3WBB9.

– Số IMO:                                           9587374.

– Kích thước (B, L, D)                      (10.6 m, 40.9 m, 4.6 m).

– Màu sắc:                                          Màu cam.

3.2- Tàu bảo vệ:

– Tên tàu:                                           BP 15-04-01.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam khi qua khu vực khảo sát có các tọa độ thông báo trên lưu ý: tăng cường cảnh giới, giữ khoảng cách an toàn khoảng 02 km với tàu khảo sát để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Rí – tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ