Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 227/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  17  tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P

VTU  –  53 – 2021

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị TL-HSE-430-21 ngày 16/9/2021 của Công ty Điều hành chung Thăng Long (TLJOC) về việc thông báo hàng hải cho việc kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vùng neo H19 – Vũng Tàu 10014’46,7” N 107000’56,6” E 10014’43,0” N 107001’03,0” E
Giếng 15-2/01-HSD-7P, Lô 15-2/01 10005’16,7” N 107057’52,0” E 10005’13,0” N 107057’58,4” E

Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 19/9/2021 đến ngày 26/12/2021

Đặc điểm của các phương tiện thi công:

- Giàn khoan PV Drilling VI: loại giàn: tự nâng; hô hiệu: 3ERC5; số IMO: 9702247; chủ sở hữu: PV Drilling; kích thước: tổng chiều dài: 71,32 m, chiều rộng: 63,4 m,  chiều cao mạn: 7,62 m; màu: xám, đỏ, trắng, xanh; cờ: Panama; quốc tịch: Panama; ban đêm có đèn tín hiệu theo quy định.

- Tàu MV Sea Meadow 08: hô hiệu: 3FDE; số IMO: 6261865; chủ tàu: Haduco; Kích thước: tổng chiều dài: 75,80 m, chiều rộng: 17,20 m; màu: thân tàu đỏ, Cabin trắng; Cờ: Panama.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn vị trí khu vực có tọa độ và các phương tiện thi công có đặc điểm nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Điều hành chung Thăng Long (TLJOC) (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước neo đậu tàu của Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

Về khu vực biển hạn chế lưu thông hàng hải tại vùng biển tỉnh Cà Mau

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải 11, 13, 15 phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp