Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình: khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp - Hiệp Phước năm 2016

HCM-61-2016

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  luồng hàng hải Đồng Nai.

Đoạn luồng:  từ Mũi Đèn Đỏ đến Bến phà Cát Lái.

Căn cứ Văn bản số 930/CVHHTPHCM-PC, ngày 18/11/2016 của Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung phương án bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ Dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016;

Căn cứ văn bản số 437/CV-LD, ngày 22/11/2016 của Liên danh Sao Mai -Thắng Lợi – Hoàng Thiên về việc thi công đổ đất nạo vét và phun hút tại khu vực Vàm Ông Chuốc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 201/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày    04/10/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về khu vực thi công công trình NVDT luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016, với nội dung như sau:

1- Khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét:

- Khu vực thi công đổ đất và phun hút tại âu chứa trung chuyển tại Vàm Ông Chuốc, trên đoạn luồng từ Mũi Đèn Đỏ đến Bến phà Cát Lái, luồng hàng hải Đồng Nai.

- Tuyến sà lan vận chuyển đi đổ đất theo hành trình sau:

Luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) ra Ngã ba Bình Khánh, theo luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, luồng hàng hải Đồng Nai đến vị trí đổ đất nạo vét phía bờ phải sông Đồng Nai tại Vàm Ông Chuốc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Hạ lưu bến phà Cát Lái).

2- Danh sách các phương tiện tham gia thi công:

Tàu hút xén thổi gồm 02 phương tiện:

- Tên phương tiện:                     H 19/5.

+ Số đăng ký:                            SG 2786.

+ Loại:                                       Sà lan hút thổi.

- Tên phương tiện:                     H 06

+ Số đăng ký:                            SG 1975.

+ Loại:                                       Sà lan hút thổi.

- Hệ thống thông tin liên lạc: VHF.

- Hoạt động tại vị trí âu chứa đất trung chuyển, khu vực Vàm Ông Chuốc.

3- Nhà thầu thi công:

Liên danh nhà thầu Sao Mai – Thắng Lợi – Hoàng Thiên.

4- Thời gian thi công:

- Từ ngày 23/11/2016 .

- Thời gian thi công hàng ngày 24/24 giờ.

5- Thiết lập báo hiệu hàng hải chuyên dùng:

Bố trí 02 phao BHHH chuyên dùng, chi tiết như sau:

- Vị trí: đặt tại 02 đầu phạm vi âu chứa, tại các vị trí có tọa độ:

Tên báo hiệu Tọa độ trên hệ VN-2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30
X (m) Y (m)
“H1” 586.069 1.189.089
“H2” 585.799 1.188.905

- Tác dụng: khống chế phạm vi thi công đổ đất và phun hút thuộc âu chứa đất trung chuyển khu vực đổ đất Vàm Ông Chuốc.

- Đặc điểm nhận biết:

+ Phao đường kính 2,0 mét.

+ Thân phao hình tháp lưới, toàn thân sơn màu vàng.

+ Số hiệu lần lượt là “H1”, “H2” chữ sơn màu đỏ trên nền vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh hình chữ “X” đơn chiếc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên các tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, Sài Gòn – Vũng Tàu và Đồng Nai khi đi qua khu vực thi công nạo vét, khu vực phương tiện tập kết đổ đất nạo vét và dọc theo tuyến hành trình đi đổ đất nạo vét của sà lan xả đáy như thông báo trên cần tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường, điều động của Trạm VTS – Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh và thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro

Độ sâu vùng nước trước Cảng POSCO SS VINA

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh