Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

VTU – 40 – 2015.

Vùng biển: Biển Đông.

Căn cứ Văn bản số 3781/HĐDK, ngày 24/6/2015 về việc thi công công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro sẽ thi công lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng thuộc lô 04-3 của vùng biển Việt Nam chi tiết như sau :

  1. Vị trí lắp đặt dự kiến tại khu vực mỏ Thiên Ưng thuộc Lô 04-3, của vùng biển Việt Nam có tọa độ như sau:

Tọa độ WGS-84

Kinh độ (l) Vĩ độ(j)
108°46’58.267” E 08°33’29.491” N

(Tọa độ do Liên doanh Việt – Nga VIETSOVPETRO cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng các tàu phục vụ lắp đặt như sau:
Stt Tên phương tiện Kiểu tàu Quốc Tịch
1 Tàu Trường Sa của Vietsovpetro Tàu cẩu Việt Nam
2 Tàu Sao Mai 03 Tàu kéo dịch vụ Việt Nam
3 Tàu Sông Dinh 01 Tàu dịch vụ Việt Nam
4 Tàu Kỳ Vân 02 Tàu kéo dịch vụ Việt Nam
5 Tàu Sao Mai 01 Tàu dịch vụ Việt Nam
6 Tàu Sao Mai 02 Tàu dịch vụ Việt Nam
7 Tàu Vũng Tàu 02 Tàu kéo dịch vụ Việt Nam
8 Tàu Komulan Tàu kéo dịch vụ Nga
9 VSP 05 Tàu dịch vụ Việt Nam
10 Côn Đảo 11 Tàu dịch vụ Việt Nam
11 Hoàng Sa CB Tàu dịch vụ Việt Nam
12 Tàu Vũng Tàu 01 Tàu dịch vụ Việt Nam
13 Tàu Vũng Tàu 03 Tàu dịch vụ Việt Nam
14 Tàu Lăn Hải Sơn Tàu lặn Việt Nam
  1. Thời gian dự kiến lắp đặt: từ ngày 30/6/2015 đến ngày 15/8/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

– Các tàu thuyền hành hải trong khu vực biển Việt Nam lưu ý đi cách xa vị trí lắp đặt có tọa độ như trên và các tàu có đặc điểm nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Thông tin chi tiết liên hệ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu cảng container quốc tế SP-SSA (SSIT)

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Độ sâu khu nước luồng vào và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc