Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 218/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 1 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá

KGG – 05 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: Rạch Giá

Căn cứ Thông báo số 1850/TB-TCTBĐATHHMN ngày 31/8/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc khởi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021 như sau:

- Các khu vực thi công công trình bao gồm:

+ Khu vực thi công Nạo vét: Luồng hàng hải Rạch Giá từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” +116 m.

+ Khu vực thi công tuyến luồng công vụ từ biên luồng vào tới vị trí âu chứa tạm, chiều dài tuyến luồng công vụ là 280 m.

+ Khu vực thi công âu chứa cách biên luồng 320 m; cách tuyến đê bao bãi chứa (điểm gần nhất) là 280 m.

+ Khu vực thi công xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
D1 10000’49,48”N 105003’51,94”E 10000’45,85”N 105003’58,36”E
D2 10000’48,99”N 105003’56,10”E 10000’45,36”N 105004’02,52”E
D3 10000’42,27”N 105004’03,48”E 10000’38,63”N 105004’09,91”E
D4 10000’39,37”N 105003’59,26”E 10000’35,73”N 105004’05,69”E

- Thời gian thi công: Dự kiến 86 ngày (kể từ ngày 06/9/2021).

- Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công: Máy đào đặt trên pontong, tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bùn và tàu kéo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hành hải trên Luồng hàng hải Rạch Giá, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2” phục vụ thi công nạo vét nối dài luồng Soài Rạp giai đoạn 2, đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân cảng Hiệp Phước

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu