Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công Công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 260/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công Công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023

KGG – 08 – 2023

Vùng biển: tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: luồng hàng hải Rạch Giá

Căn cứ Thông báo số 2016/TB-TCTBĐATHHMN ngày 27/9/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc khởi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá năm 2023 như sau:

- Các khu vực thi công công trình bao gồm:

+ Khu vực thi công Nạo vét: luồng hàng hải Rạch Giá.

+ Khu vực thi công tuyến luồng tạm từ biên luồng vào tới vị trí âu chứa tạm, chiều dài tuyến luồng công vụ là 282,0 m.

+ Khu vực thi công âu chứa tạm cách biên luồng 330,0 m; cách tuyến đê bao bãi chứa (điểm gần nhất) khoảng 60,0 m.

- Thời gian thi công: Dự kiến 38 ngày (kể từ ngày 13/11/2023).

- Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công: Máy đào đặt trên pontong, tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bùn và tàu kéo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hành hải trên Luồng hàng hải Rạch Giá, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

Về việc Thực hiện mở cưỡng bức valve SSIV TGT tại giàn Riser Block CCP BH

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Phan Thiết – Bình Thuận

Về thông số độ sâu khu nước ra luồng trước cảng Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Về kéo tàu TOS Hạ Long từ cảng Đông Xuyên tới mỏ Đại Hùng, Lô 05.1a