Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

HCM - 41 - 2015

– Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:  Luồng hàng hải Soài Rạp.

– Đoạn cạn: Từ hạ lưu phao BHHH số “70” – 330m đến thượng lưu phao BHHH số “70” + 1976m (Ngã ba Bình Khánh).

Căn cứ Văn bản số 2140/TCTBĐATHHMN-KTKH, ngày 15/9/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam V/v khởi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015 chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển đổ đất nạo vét:

– Khu vực thi công nạo vét trên luồng hàng hải Soài Rạp từ hạ lưu phao số “70” – 330m đến thượng lưu phao số “70” + 1976m.

– Khu vực đổ đất nạo vét: Sông Đồng Nai, khu vực Vàm Ông Chuốc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  1. Các phương tiện tham gia thi công: Gồm Xáng cạp (Tàu cuốc một gầu); Sà lan tự hành, xả đáy; Sà lan không tự hành, xả đáy; Tàu kéo và tàu hút xén thổi.
  2. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai và Công ty TNHH Trục vớt Song Thương.
  3. Thời gian thi công:

– Thời điểm khởi công: từ ngày 16/9/2015.

– Thời gian thi công: dự kiến kéo dài khoảng 60 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Mũi Dinh

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt

Về khu vực thi công công trình lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng ITC Phú Hữu