Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

VTU - 72 - 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Đoạn luồng: Từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả.

Căn cứ Đơn đề nghị số 34/CV- DH, ngày 16/9/2015 của Công ty TNHH Duy Hiền về việc thông báo hàng hải thi công công trình nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công công trình Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển đổ đất nạo vét:

– Đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả (Từ thượng lưu phao BHHH số “44” + 60m đến ngang phao BHHH số “58” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải).

– Khu vực đổ đất nạo vét: Tại thửa đất số 27, tờ 119 bản đồ địa chính xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý.

  1. Các phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu đào gầu dây; Sà lan tự hành, Canô 30CV.
  2. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Duy Hiền.
  3. Thời gian thi công:

– Thời điểm khởi công dự kiến: Từ ngày 18/9/2015.

– Thời gian thi công: Kéo dài trong 05 năm (Trong đó: Thời gian nạo vét đạt chuẩn tắc thiết kế từ tháng 9/2015 đến hết tháng 12/2016 và nạo vét duy tu đoạn luồng trong 03 năm tiếp theo).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Trident 16 từ giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP lô 01&02/10 về cảng Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang